என் நாமே கார்த்திக்.யனக்கு இந்ஸெஸ்ட் ஸெக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அதுல அடுத்தவன் அம்மா வா ஊகுறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும்.